VG 12565 I

2015

70×50×25 cm

diturvit litý do formy