… JESTLI SE VRÁTÍ

2009

15×20×10 cm

porcelán, popcorn, páleno v peci na dřevo

V Estonsku, v talinském přístavu, byl areál starých skladištních budov, v kterých sídlily vlaštovky. Dnes se malebné domky přestavují na obchodní centrum a vlaštovky mizí. Do jedné z nových budov s univerzální fasádou, které dnes můžeme vidět po celém světě, jsem nainstalovala vlaštovčí hnízda jako vzpomínku na předešlý poetický život v symbióze.