KRABICE

2008

3×50×40 cm

porcelán litý do formy, obtisk

Box je malá porcelánová poéma, která se snaží zhmotnit pocit, že není jednoduché dobrat se vytouženého cíle, i když máme přesné instrukce, jak toho dosáhnout.