VZHŮRU

2012

500×50 cm

trubičky ze světlé hlíny, pověšeny do tvaru schodů

Keramická instalace v podloubí hradu Klenová je zavěšena tak, aby na pozorovatele působila dojmem schodů procházejících klenbou podloubí a pokračujících dále vzhůru. Z dálky se zdá, jako by se po nich opravdu dalo vyšplhat někam výše, zblízka však divák zjistí nejen to, že se nejnižší schod nachází mimo dosah zdvižené paže, ale také že je sestaven z menších trubičkovitých segmentů, které svojí křehkostí mění pocit dosažitelnosti schodů v pouhou chiméru.